ช่วยเหลือ และ วิธีการใช้งาน

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) จะใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนแพ็คเกจ โดยแพ็คเกจ ดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน
 2. แพ็คเกจ สามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของลาซาด้าบนมือถือเท่านั้น
 3. การใช้แพ็คเกจจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์
 4. แพ็คเกจ สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 5. ท่านสามารถใช้แพ็คเกจได้ 1 ครั้ง ต่อวัน
 6. แพ็คเกจเอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ในกรณีที่คูแพ็คเกจ ได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้แพ็คเกจ
  2. การใช้แพ็คเกจในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีแพ็คเกจรหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชี หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ
  3. การใช้แพ็คเกจโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาแพ็คเกจไปขาย หรือใช้แพ็คเกจกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาแพ็คเกจไปขาย
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับแพ็คเกจ (เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา, และแพ็คเกจที่ร่วมรายการ) แพ็คเกจเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย
 8. แพ็คเกจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. แพ็คเกจเอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับสิทธิพิเศษ แพ็คเกจเอเชีย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแอพพิลเคชั่น ฟรี
DOWNLOAD FREE
available-on-the-app-store android-download